Tabernakulum - czym jest i co symbolizuje?

Tabernakulum - czym jest i co symbolizuje?

Mimo, że tabernakulum jest jednym z najważniejszych przedmiotów kościelnych, dla wielu osób pozostaje tajemnicą. Czym jest i co symbolizuje? Oto kilka ciekawostek, które pomogą nam lepiej zrozumieć ten sakralny obiekt.

Tabernakulum, zwane również Najświętszym Sakramentkiem, to niewielkie, zazwyczaj ozdobne pudełko, najczęściej umieszczone na ołtarzu lub przy nim. W tabernakulum przechowywane są konsekrowane hostie, które zostały przygotowane, ale nie spożyte podczas Mszy Świętej.

Określenie tabernakulum pochodzi od łacińskiego słowa "tabernaculum", co oznacza "namiot". Odnosi się to do namiotu spotkania z czasów Mojżesza, w którym przechowywano Świętą of Arkę.

Sercem sakralnej symboliki: funkcje i znaczenie tabernakulum

Tabernakulum pełni dwie główne funkcje. Po pierwsze, stanowi miejsce przechowywania konsekrowanych hostii, które mogą być spożywane kiedy jest to konieczne, na przykład podczas Komunii Świętej dla chorych. Po drugie, służy jako miejsce adoracji. Wierzący odwiedzający kościół mogą składać hołd obecności Chrystusa w Eucharystii siedząc lub klękając przed tabernakulum.

Funkcje te mają swoje głębokie znaczenie i symbolikę. Przechowywanie konsekrowanych hostii oznacza, że obecność Chrystusa jest ciągła, a nie tylko podczas Mszy Świętej. Pomaga to wiernym poczuć tę obecność w swoim codziennym życiu.

Obecność tabernakulum jest łatwo dostrzegalna dzięki wiecznemu świecącemu przed nim czerwonemu światłu. Światło to symbolizuje obecność Chrystusa i jest zmorzeństwem adoracji przez cały czas. W zakładkach mszalnej tabernakulum jest zasłonięte specjalną zasłoną, symbolizującą tajemnicę sakramentu Eucharystii.

Podsumowanie: tabernakulum jako esencja wiary i duchowości

Tabernakulum jest zatem jednym z najważniejszych obiektów sakralnych i stanowi cenne źródło duchowego doświadczenia dla wiernych. Jest nie tylko praktycznym miejscem przechowywania hostii, ale przede wszystkim symbolem mistycznej obecności Boga. To miejsce, w którym wierni mogą doświadczać bliskości z Bogiem, kontemplować tajemnicę Eucharystii i czerpać z tego duchową siłę.